Lejr for 10-miljøet

I september 2017 tog ca. 250 voksne, unge og børn fra 10-miljøet på lejr på Djurslands Efterskole. Målet var i fællesskab at løfte hinanden op og sammen give Gud æren efter inspiration fra Galaterne 6 v. 2:

”Vær med til at bære hinandens byrder. På den måde opfylder I Kristi kærlighedslov”

Lovsang, undervisning, kreative aktiviteter, natløb mm

I valgmenighedens unge år var der tradition for at tage på lejr sammen. Det er nu 3. efterårslejr i den seneste årrække hvor Gud har velsignet os med lovsang, undervisning og godt fællesskab i andre rammer end vi er vant til om søndagen. Voksne får talt sammen og mødt hinanden på tværs. Børn går også hjem med nye relationer og lyst til fremover at komme med i børnekirke når de nu kender flere på samme alder. At krydre sjove og kreative aktiviteter, et natløb, en gåtur til stranden efter landets største vaffelis med Guds løfter for os gennem undervisning, lovsang og bøn er bare SÅ godt!

lejrens slikbod har været åben og Disney Sjov er begyndt

 

FAKTA

15-17. September 2017: Lejr for ALLE, store som små der kommer i 10-miljøet. Ca. 250 deltog og hjalp på flere måder til for at lejren kunne lykkes.

PRIS

Udgifterne har været mange, fx til efterskolen, kok osv. og igen oplevede vi at Gud var med os så udgifter og indtægter på mirakuløs vis gik op til sidst. Således var der 43kr til overs efter at de sidste boner var regnet med.

HVEM STÅR BAG

Cellegruppen: Madsen, Hørning, Viftrup og Lind

Andre indlæg