Nye studerende fylder 16-miljøet op

Mange nye studerende har igen fundet vej til vores menighed i dette semester. Velkomstaften, Eat’n’greet og et nyt caféteam har skabt rammerne for en varm velkomst

Efter et forår hvor cand. theol. Pelle Kviesgaard i løntilskud har varetaget ledelsen af 16-miljøet i tæt samarbejde med de kompetente frivillige i ”styregruppen” er studenterpræst Ruben Elkjær Kristensen kommet fuldt tilbage og har overtaget ledelsen af miljøet.

At skabe en god førstegangsoplevelse for de nye studerende som besøger ÅVM har været et hovedfokus igen dette semester for de frivillige i miljøet. Dette har resulteret i forskellige tiltag bl.a. Eat’n’greet hvor etablerede folk i 16-miljøet har inviteret nye på aftensmad 2 gange i løbet af efteråret hvor 40 personer deltog. Derudover er der et spirende velkomstteam ledt at Christian Vestergaard som sørger for at alle bliver hilst på i døren, samt et styrket fokus på at få folk i cellefælleskaber hvor Heine Nielsen har gjort en stor indsats for at kortlægge og inspirere de eksisterende cellegrupper og opstarte nye fællesskaber. En søndag i måneden afholdes der ydermere café i kirken hvor det er muligt at blive efter gudstjenesten og spise og hænge ud – det har gjort en kæmpe forskel for oplevelsen og fællesskabet.

Et helt centralt element i velkomsten af nye er kirkens kontaktkort og udvikling af dette system. Siden lanceringen af kontaktkortene i kirkesalen i 2016 er 120 blevet sat i forbindelse med tjeneste og fællesskab i vores menighed.

 

FAKTA

HVAD SKETE I 2017

40 personer deltog i Eat’n Greet i efteråret og 40 personer til velkomstaften i efteråret.

VISION 2018

Behov for mentorer i 16-miljøet!16-miljøet står i kø. Der er pt etableret 20 mentorrelationer og flere står i kø til at få en mentor. Stort behov for at have ældre forbilleder at spejle sig i. Emner er familie, jobs, livet med Gud.

Andre indlæg