”Kvinder i bøn” /”Bøn for ÅVM”.

Gud er trofast. Siden årsmødet 2016 er nye forbedere kommet til, når nogen er stoppet. Fredag efter fredag har vi oplevet Helligånden vise os aspekter i Efeserbrevet og Johannesevangeliet, som har givet ny og specifik inspiration til at bede for menigheden. Bibelen er således fundamentet og afsættet for forbønnen for ÅVM. Vi er ikke ene om at bede for menigheden.

Gud er TROFAST. Gud er STØRST. Gud er FOR os.

Her er en inspiration fra Elise Bjørnholt:

Det er blevet særligt stort for mig, at Jesus selv beder for os som menighed. Dette gik op for mig en dag, da jeg så på billedet ved siden af døbefonten. Her ser man Jesus på knæ i hans bøn i Getsemane. Han rækker os samtidigt brød og vin. I bønnen beder han for os, der er kommet til tro på ham: at vi må være ét, og at det må kendes på os, at vi er Hans disciple, fordi vi har indbyrdes kærlighed! Johs. 17, v. 20-23. - Det er stærkt!

I løbet af året har Guds kærlighedserklæring til menigheden både som fællesskab og som enkeltpersoner strømmet os i møde. Vi har kunnet bede for ÅVM ved at stå på det fundament, Gud selv har vist os: 1. Gud er STØRST. 2. Guds NÅDE er STOR nok til at favne hele menigheden i alt, hvad vi står i. Vi er blevet mindet om, hvor vigtigt det at være sammen med Gud. Her kan vi modtage Helligånden, så vi kan leve det liv, vi er skabt til og sendt ud i. Her formuleret på baggrund af en af deltagernes udtalelser med Johs. 1, v. 6 – 13 som bibelsk afsæt.

"Én blev mindet om vigtigheden af, at vi hver især bruger tid til at være stille sammen med Gud, for i samværet med Gud kalibreres vi med det, Han selv har gang i. På den måde kan vores længsler, idéer og drømme blive indstillet efter Hans. Udtrykket ”kalibrering” bruges i forhold til at få indstillet sit kompas, så det passer i overensstemmelse med det sande nord. I forhold til et smartboard betyder kalibrering, at forvredne/ skæve billeder får de rette dimensioner, så billedet ses tydeligt og klart og præcist, som det er." Og det andet ord til os er: ”Modtag Helligånden!”

- Modtag Helligånden er også en fast linje i hvert vers af sangen ”Vind, Vind (Sang om Helligånden) af Sara Dahlmann.”

Sangen kan høres her

Fra d. 27. oktober –’17 har ”Kvinder i bøn” åbnet op for jer mænd. Bøn om fredagen kaldes nu ”Bøn for ÅVM”. Vi har brug for jer mænd. Så kom endelig med. Vi mødes fredage fra

kl. 10.15 – 11.45. Herefter er der mulighed for at være med i stabens tidebøn fra kl. 12.00 – 12.15.

 

FAKTA

”Kvinder i bøn”/ ”Bøn for ÅVM” har været samlet hver fredag i år 2017 med nogle få undtagelser. Deltagerantallet har varieret fra 1- 9 personer pr. gang. Forbønsgruppen har eksisteret siden september 2015 med Dansegruppen i ÅVM som initiativtager. Elise Bjørnholt og Ruth O. Kristensen er pt. tovholdere. I år 2018 ser vi frem til, at denne forbønsgruppe sammen med resten af ÅVM hører, hvad Helligånden har at formidle til os, så vi beder efter Guds hjerte for ÅVM og ser konkrete bønnesvar.

Andre indlæg