UNGE og studerende 

11.a Unge-studerende-artikel.jpg

optimisme – engagement 

af Hans-Christian Pettersson

 

Optimisme og engagement er de to ord jeg vil beskrive ungemiljøet i ÅVM med. Det er den rejse, vi har været på siden sidste år. Ironisk nok så har den sværeste tid i de unges levetid, corona-tiden, affødt optimisme på ÅVM’s vegne, engagement i fællesskaberne, de frivillige opgaver og ikke mindst beslutninger om at gå fra fast deltagelse til medlemskab. Vi er blevet velsignet som menighed!

 

Siden sidste år har vi set en lind strøm af unge blive engageret og opmuntret over at blive en del af ÅVM. Vi har set nye ledere rejse sig og tage ansvar. Vi har set nytilkomne i større antal end sidste år. Vi har set nye klynger skyde frem, og en optimisme over, hvor menigheden er på vej hen.

Rebekka, en ung kvinde der blev medlem for et år siden, beskrev på menighedsmødet at i ÅVM følte hun atmosfæren varm, at folk ville- og så hende, og hun erfarede Guds kraft i sit liv. 

 

En fredag eftermiddag i juni sad jeg og holdt medlemssamtale med Josefine, en ung kvinde, som netop havde været på medlemskursus. Da vi havde talt det hele igennem, skrevet under og drukket portvin, så ville hun tale om en drøm hun havde for ÅVM’s ungemiljø: Mere fællesskab, mere hangout, mere varme og mere glæde. Hun og hendes venner i kirken så et stort socialt behov, som ikke kunne løses af klyngerne hen over sommeren, og ville bare gerne løse det. Vi fandt på ”SOMMER I ÅVM” – et ugentligt socialt og festligt koncept, hvor alle grundlæggende var velkomne til at komme og hænge ud. Josefine tog ansvaret på opgaven, og vi var i skoven, holdt bålhygge, havde spilaften på Mjølnersvej og housewarming i præstehaven.

 

Det skønne er, at det ikke er en enestående historie!

 

Online SommerOase i ÅVM

Udover det uformelle fællesskab henover sommeren, så gjorde SommerOase i ÅVM noget særligt for mange unge, for her mødte de andre ÅVM’ere, på tværs af gudstjenestemiljøer, aldersgrupper, livssituation. Det gav en følelse af at høre sammen og være mere end en ungdomskirke. Det gjorde også, helt uplanlagt, at overgangen til de nye gudstjenestetidspunkter blev lettere – og blev taget godt imod af de unge. Jeg oplever, at sommeren 2020 i ÅVM blev et socialt og åndeligt vendepunkt for mange, et startskud mod mere enhed.

 

Klyngerne

Klyngerne skal også nævnes. Vi har siden sidste år fået to nye klynger – og en klynge er blevet opløst. Det er så godt, at der kommer nye klynger til, og det ønsker vi at fremelske endnu mere af. Flere fællesskaber betyder mere plads til nye i menigheden – flere der har et sted, hvor de bliver set, hørt, elsket og opbygget.

 

Frivillig stab og kernefrivillige blandt de unge

Æres dem der æres bør. En stor grund til at tingene løber så stærkt, at optimismen og engagementet vokser blandt de unge, er at flere frivillige har checket in og giver den gas. Peter Ellerbek er blevet min pastorale assistent, som giver en ugentlig arbejdsdag, og hjælper til med det pastorale såvel som det praktiske omkring UpSide, klynger, ledertræning og formidling til gudstjenester, konfirmander mv. Siden foråret har jeg generelt oplevet enorm villighed til at hjælpe til som frivillig ad hoc, og det er sjældent, at jeg oplever, at ingen siger ja til at hjælpe til. Intet af det vi gør i ungemiljøet (og i mange andre af kirkens områder, i øvrigt) var muligt, hvis ikke så mange unge var villige til at tjene og bære med. 

 

Events

Sidst men ikke mindst så skal vi nævne de store arrangementer. I ungemiljøet prioriterer vi at lave offentlige arrangementer, gerne i debat- eller dialogform, for at skabe refleksion og samtale om den kristne tro. Tidligere år har vi lavet religionsdebatter med ateister, buddhister og muslimer. Vi havde også flere ting klar i 2020, men på grund af Covid-19 måtte vi aflyse. Et event som vi fik afholdt var ”Bogrelease og Koncert” i oktober. Her diskuterede Stud. Theol. Jakob Munk og Prof. Theol. Kurt Christensen spørgsmålet om Gud som Skaber og om det kan tænkes sammen med evolutionsteorien. Det har Jakob skrevet en bog om. Vi ønsker at unge får mulighed for at forholde sig til de svære spørgsmål, når det kommer til tro og bibel og Gud. Her var det et spørgsmål om hvordan vi forstår vores bibeltekster vi tog frem, og det er vigtigt. Der er ingen der vinder, hvis unge ikke får plads til at tænke selv og stille kritiske spørgsmål til tidligere generationers tanker. Derudover fik vi alle en skøn oplevelse, da Rasmus Sangild og hans band liveindspillede hans EP fra 2018. 

 

Vi drømmer om fortsat at lave offentlige arrangementer hvert semester med forskellige vinkler på den kristne tro, som er relevante, forståelige og tidssvarende for både troende og søgende.

11. unge-studerende-artikel.jpg